Toimitusehdot

1. VARAUSAIKA

Vuokra-aika on asiakkaan tekemän varauksen mukainen. Mahdollisista lisätunneista on sovittava etukäteen Juhlatalo Kaskun kanssa ja niistä voidaan veloittaa erillinen maksu. Tilojen on oltava tyhjät varausajan päättyessä, mikäli muuta ei sovita. Mikäli tilat eivät ole tyhjät varaajasta johtuvasta syystä varausajan päättyessä, on Juhlatalo Kaskulla oikeus veloittaa varaajalta varausajan ylittävältä tunnilta 100€/alkava-tunti. Tilojen varaajan on oltava vähintään 18-vuotias. Tiloissa ei saa olla päihtyneitä ala-ikäisiä henkilöitä. Juhlatalo Kaskun tai sen valtuuttamalla edustajalla (esim. vartiointiliikkeellä) on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus, mikäli tiloissa on tai epäillään olevan päihtyneitä alaikäisiä henkilöitä. Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrahyvitykseen, mikäli tilaisuus joudutaan keskeyttämään edellä mainitusta syystä. Mikäli sauna- tai kokoustilat tyhjennetään vartiointiliikkeen toimesta, veloitus on 150 euroa.

2. TARJOUKSET

Tarjoukset ovat voimassa sellaisenaan kun ne ovat tarjottu. Jos varauksen sisältö muuttuu oleellisesti varaajan toimesta, tarjous raukeaa.

Tarjoukset tehdään aina välimyyntiehdoin, mikäli tarjouksessa ei erikseen muuta sovita. Välimyyntiehdoilla tarkoitetaan sitä että Juhlatalo Kasku voi vuokrata tilan kolmannelle osapuolelle, tarjouksen voimassaoloaikana.

3. OVIEN AVAUS

Juhlatalo Kasku vastaa pääovien avauksesta. Saapuessasi Juhlatalo Kaskuun, tule pyytämään ovien avaus keilahallin puolelta. Tilan varaaja huolehtii vuokratun tilan ulko-oven lukkoon lähtiessään.

4. PERUUTUS

Ylivoimaisesta esteestä johtuen tilan omistaja voi perua kabinettitilan varauksen ennen varauksen alkua. Tässä tilanteessa ennakkomaksut ja mahdollisten lisäpalvelujen hinta palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle, mutta tilan omistaja ei ole muuten korvausvelvollinen.

Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Mikäli asiakas peruuttaa tilavarauksen, Juhlatalo Kaskulla ei ole velvollisuutta palauttaa varausmaksua tai jättää vuokraa laskuttamatta.

5. VAHINGONTEKO

Sauna- tai kokoustilojen tilaaja on samalla vastuuhenkilö, joka vastaa Juhlatalo kaskun omaisuudelle (kiinteistö, laitteisto, irtaimisto) tilavarauksen aikana aiheutuneista vahingoista sekä niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kaikki syntyneet vahingot ja korjauskustannukset veloitetaan tilaajalta.

6. LISÄSIIVOUSPALVELU

Sauna- ja kokoustilojen tulee olla siistissä ja asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen. Mikäli lisäsiivouksen tarvetta ilmenee, Juhlatalo Kasku laskuttaa vastuuhenkilöä siivousliikkeen tekemän työn mukaisesti.
Oksennuksen siivouksesta veloitamme 100€.

7. MAKSUEHDOT

Maksuehdot ovat 7 vrk netto.

8. OMAT RUUAT KABINETTITILOISSA

Kabinettitiloihin ei voi tuoda omia ruokia, ellei varausta tehdessä muuten sovita.
Ruokatilaukset tulevat aina tehdä Juhlatalo Kaskun kautta.
Omat juomat kabinettiin voi tuoda.

9. RUOKATUOTTEIDEN LAATUTAKUU

Juhlatalo Kasku takaa ruokatuotteiden laadun ja turvallisuuden kahden tunnin ajan toimituksesta sillä edellytyksellä, että kuljetuslaatikoita ei ole avattu tai tuotteita poistettu kylmä- tai lämpösäilytyksestä. Juhlatalo Kasku ei hyvitä käyttämättä jääneitä tuotteita.

10. REKLAMAATIOT

Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä mahdollisimman pian, viimeistään tilaisuutta seuraavana arkipäivänä Juhlatalo Kaskulle, sähköpostitse info(at)juhlatalokasku.fi tai puhelimitse 050 4411 485. Juhlatalo Kasku ei vastaa tilaajalle sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisen esteen (force majeure) takia, kuten sähkökatko, lakko tai vastaava.
Juhlatalo Kasku ei vastaa tilaisuutta edeltävän edellisen asiakkaan aiheuttamasta vahingosta kuten tupakansavu tai vastaava.
Juhlatalo Kasku pidättää oikeuden muutoksiin tilaus- ja toimitusehdoissa sekä hinnastoissa.

Juhlatalo Kasku:
Puhelin 020 734 0181
info(at)juhlatalokasku.fi

Postiosoite: Juhlatalo Kasku, Salpausselänkatu 40, 45100 Kouvola
Kotipaikka: Kouvola
ALV rek